Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Izopirazam + difenokonazol
FUNGICID
Tiametoksam + fludioksonil
INSEKTICID
Tebukonazol + azoksistrobin
FUNGICID
Azoksistrobin + ciprokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + propikonazol
FUNGICID
Hlorotalonil + difenokonazol
Azoksistrobin + difenokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + epoksikonazol
FUNGICID
Mandipropamid + difenokonazol
FUNGICID
Fluksapiroksad + difenokonazol
Tiofanat-metil + difenokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + izopirazam + ciprokonazol
Tiametoksam + difenokonazol + fludioksonil
INSEKTICID
;
Preuzmi aplikaciju