Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Abamektin
AKARICID, INSEKTICID, NEMATOCID
Abamektin + akrinatrin
Hlorantraniliprol + abamektin
INSEKTICID
;
Preuzmi aplikaciju